Liefde is heerlijk, behalve als we het gevoel hebben dat er iets ontbreekt. Iedere dag verspillen we vele uren aan ingewikkelde gedachten over onze relaties. Liefde en liefdesverdriet zijn dan ook van alle tijden. In jouw leven heb je in de liefde vast veel hoogte- en dieptepunten gekend. Alle relaties hebben bijgedragen tot de mens die je nu bent. Iedere relatie is immers een reflectie van de relatie met jezelf. Ze confronteren je met je eigen behoeften en verlangens. De ervaringen die je opdoet in je relaties, brengen je verder in je ontwikkeling. Hoe kan de relatie met jezelf, jouw relatie verbeteren?

Van verliefd naar ….

Als we verliefd zijn zien we de ander als perfect. We vallen op kwaliteiten van de ander die we zelf missen of onderdrukken. We voelen ons daardoor compleet. We willen de hele dag bij onze geliefde zijn. Verliefdheid is intensief en gaat gepaard met onzekerheid en verwarring, maar ook met veel levenslust en energie. En wat een heerlijk gevoel als de liefde wederzijds is! De liefdesenergie stroomt voluit waardoor kleine rimpelingen in het geluk niet worden opgemerkt.

Vertrouwd

Na een tijdje gaat de verliefdheid over in vertrouwdheid. Je voelt een veilige verbondenheid met je partner. Dat is prettig. In feite hebben we allemaal hang naar duidelijkheid, rust en houvast. Nu deze solide basis is gelegd, begin je de verschillen tussen jou en je partner op te merken. Sommige eigenschappen die je eerst zo waardeerde aan je partner, wil je nu veranderen. Je zoekt naar iets wat je niet krijgt en raakt gefrustreerd. Dit zorgt voor frictie in de relatie.

Handhaven van de veiligheid

Frictie in je relatie ondermijnt de veiligheid en zekerheid. Je wil in je relatie graag weten waar je aan toe bent. Je wil duidelijkheid en grip hebben op de ander en zijn gedrag. Je vindt het heerlijk als jullie behoeften op elkaar zijn afgestemd en jullie weten wat je van elkaar kunt verwachten. Wanneer één van jullie echter afwijkt van deze (onbewuste) gezamenlijke spelregels, ontstaat er onrust. Verandering brengt vaak de angst voor verlies met zich mee. Daarom hou je liever vast aan het bekende. Om de vertrouwdheid en geruststelling te behouden, richt je je op wat de ander moet doen of laten.

Als je van me houdt doe je wat ik wil

In je relatie werkt vaak een (on)bewuste overtuiging: “als ik iets voor jou doe, moet jij iets voor mij doen”. Dit betekent dat wanneer jij iets geeft, de ander jou als het ware iets schuldig is. Je partner doet er goed aan om jou iets gelijkwaardigs terug te geven. Als dat niet gebeurt trekt jij je liefde en goedkeuring terug en maak je verwijten. Denk hier eens over na. Is dan alles wat je partner en jij voor elkaar doen gebaseerd op ruilwaarde? Hou je alleen van je geliefde als die aan jouw eisen voldoet? Dit klinkt niet echt liefdevol. Je wijst de ander voortdurend op zijn misstappen en zijn fouten. En je denkt dat je je niet zo rot had gevoeld als de ander “gewoon gedaan had wat je wilde”. Herken jij dit in je relatie? Dan kan het geen kwaad zo nu en dan de gedachte “als je van me houdt doe je wat ik wil” bij jezelf te onderzoeken. Wat zou er gebeuren als je “willen” loskoppelt van jouw bijbedoelingen? Dat je de ander iets vraagt zonder dat er allerlei voorwaarden aan verbonden zijn? Je gaat ervaren dat er een verschil is tussen van iemand houden en iets willen. Ik doe niet wat jij wil, betekent niet automatisch “ik hou niet van jou”.

Geloof jij wat je denkt?

Je hoeft niet alles te geloven wat je denkt. Zorg ervoor dat je vertrouwd raakt met de gedachten die jij gebruikt. Je kunt namelijk hele theorieën in je hoofd creëren. Jouw beeld over de ander wordt dan beperkt door wat je denkt te weten. Maar klopt dat wel? Check je aannames zonder ze klakkeloos aan te nemen. Je stuurt je gedrag en gevoel wellicht op iets dat helemaal niet waar is!

Topje van de ijsberg

Ruzies met je partner gaan bijna nooit over het onderwerp waarover ze gaan. Terwijl je lekker tiert over het incident, gaat het meestal over onderliggende zaken. We reageren op elkaar door wat we doen (gedrag) en hebben dáár de discussie over. Het topje van de ijsberg wordt zichtbaar, maar wat er onder ligt blijft onbesproken. “Wat vind je werkelijk belangrijk? Wat zijn je opvattingen, gedachten en gevoelens? Welke normen en waarden spelen daar in mee? Wat verandert er als je zegt wat je écht wil?

In gesprek met elkaar

In de communicatie valt veel te winnen. Besteed aandacht aan elkaar en luister naar elkaar met nieuwsgierigheid. Kom niet gelijk met je eigen verhaal, ideeën, gevoelens en gedachten. Vat samen wat de ander je heeft verteld en word je bewust van hoe je luistert en hoe je je daarbij gedraagt. Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact. Als je met elkaar praat, kijk dan hoe je dat doet. De focus binnen de communicatie ligt vaak op de problemen, maar waar liggen de openingen? Neem samen de verantwoordelijkheid voor je aandeel in de communicatie. Leer te spreken vanuit jezelf. Praat over wat je ziet, merkt en hoort en spreek je gevoel en wens uit .

Onrust is normaal

Accepteer dat er onrust is. Jullie zijn op zoek naar een nieuw evenwicht. We willen vaak gelijk antwoorden en duidelijkheid, maar soms zijn die er gewoon niet. Hecht nog niet gelijk waarde aan de uitkomst, ga samen op weg. Onrust en chaos, kunnen een goede bodem vormen voor het op gang brengen van je creativiteit en je ontwikkeling. Leer van je eigen kwetsuren en vragen. Kijk dus in de spiegel: ken je eigen jaargetijden, het hele scala, en door ze te leren kennen, krijg je sleutels in handen. Het proces geeft je de kans de relatie met jezelf en de ander te verdiepen.

De wil en de bereidheid hebben

Heb je de bereidheid om in beweging te komen? En heb je de wil om te veranderen? Het heeft geen zin het proces te saboteren als je het eigenlijk toch niet wil. Wat kan jij zélf doen om deze situatie te verbeteren? Het is niet zozeer interessant om te kijken hoe je dingen kunt “voorkomen” of kunt “oplossen”, maar juist meer de diepere laag eronder te doorvoelen en te doorgronden. Dit betekent dus niet concentreren op wat de ander wellicht doet of nalaat, maar voelen wat dit doet met jou. Je creëert dus niet (onbewust) een nieuwe strategie hoe je er mee om kunt gaan of jezelf er tegen kunt ‘wapenen’, maar gaat werken aan een klimaat waarin je samen verder kunt komen en uiteindelijk keuzes kunt maken.

Relatieverschillen, gewoon willen!

Koester jullie verschillen, het brengt je verder. Kijk naar de eigenschappen van je partner die jij zo fijn en bijzonder vond aan het begin van jullie relatie. Vaak zijn het kanten van jezelf die je mist of onderdrukt. Hier ligt dus een prachtige kans voor jezelf om je verder te ontwikkelen of te bekijken wat er werkelijk aan de hand is. Wanneer je je irriteert aan je partner, kijk dan eens met open blik naar jezelf: is het soms een eigenschap die je zelf ook hebt, maar die je probeert te verstoppen? Wellicht is hetgeen wat je nu niet aanstaat, later wel hetgeen dat je leven zal verrijken. Denk eraan dat je geen perfectie eist. Als iemand van je houdt, wees daar dan dankbaar voor en realiseer je dat niemand verplicht is van je te houden. Als iemand je liefheeft is dat een wonder. Wees verrukt over dat wonder. Begin te geven en geef niet alleen om te krijgen. Dan kan liefde stromen. Dat wat je werkelijk hebt, is dat wat je geeft. En leer van elkaar. Accepteer dat je naast een relatie samen, ook twee individuen bent die veranderen, leren, en aangeraakt worden door het leven. En dat is nooit statisch, maar wel mooi in al zijn volheid.

 

Wil jij ook verder met je relatie?

Geef je relatie(s) vorm en zet jouw stappen ->

Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact.

Jouw beeld van de ander wordt beperkt door wat je denkt te weten

Werkelijk luisteren naar jezelf en de ander leert ons dat het leven miljoenen alternatieven voor antwoorden en dilemma’s heeft. Antwoorden al in ons zitten.

 

Inspiratie boekentips

– Sue Johnson – Hou me vast
– Hannah Cuppen – Liefdesbang
– Hannah Cuppen – Liefdesroep
– Bryon Katie – Ik heb je liefde nodig, is dat waar?
– Jan Geurtz – Verslaafd aan liefde
– Anette Heffels – Praten met je partner, voor liefde kun je kiezen
– Iteke Weeda – Liefde in vele facetten
– Marshall B. Rosenberg – Geweldloze communicatie
– Justine Mol – De giraf en de jakhals in ons
– Deepak Chopra- Leven in liefde