Waarom coach jij op het gebied van polyamorie?

Deze vraag werd me de laatste tijd meerdere keren gesteld, dus ga ik daar in dit weblog iets over vertellen.

Laat ik beginnen dat het mooiste waarmee je kunt werken de Liefde en het Leven zelf is.
Mijn werk bestaat uit ontwikkelen door te delen en leren door in verbinding te komen met jezelf, de ander en de wereld om je heen. Als coach vind ik het veelzijdig om op gebied van relaties te coachen. De relaties die we met onszelf en anderen hebben raken immers alle elementaire onderwerpen van het leven, zoals bijvoorbeeld: liefde, angst, intimiteit, vertrouwen, delen, loslaten, verantwoordelijkheid nemen, mededogen, (ver)geven, jaloezie, aanvaarding, etc. Onderwerpen die allemaal samenhang vertonen met elkaar.

De wijze waarop mensen met liefde en relaties omgaan is boeiend.
Wat is liefhebben? In hoeverre maken we de ander verantwoordelijk voor ons eigen geluk? Welke onderwerpen zijn taboe in een relatie? Welke rol heeft de maatschappij en aan welke normen en waarden moeten we voldoen? Zijn er andere manieren om regels te maken binnen je relatie? En hoe ga je met gevoelens voor een ander, als je al een relatie hebt? Vooral deze laatste vraag is voor dit blog van toepassing.

Gevoelens ontwikkelen voor meer mensen is eigenlijk een normaal menselijk gegeven.
De partner met wie je nu samen bent is waarschijnlijk niet je eerste geliefde. Je hebt wellicht ervaren dat je na het beëindigingen van een relatie, opnieuw van iemand kon houden. Dat wordt seriële monogamie genoemd. Wanneer er echter gevoelens ontstaan voor een ander tijdens de huidige relatie, kennen we vooral voorbeelden waarbij het mis gaat. Verdrietige en nare verhalen over vreemdgaan, het hoge aantal scheidingen of relaties die worden verbroken omdat er een ander in het spel is. Door gevoelens onbespreekbaar te maken ontstaan er geheimen en verwijderingen tussen partners en worden mensen gekwetst en vertrouwen geschaad. De omgeving is ongenuanceerd en vaak keihard in hun oordeel. Toch is een grote kans dat je er weleens mee te maken krijgt binnen je relatie. De realiteit is immers dat mensen dit soort gevoelens hebben. Vreemdgaan, verdringen van gevoelens of de partner verlaten zijn vaak het gevolg.

Het kan ook anders.
Wanneer partners openstaan voor wat erbij elkaar leeft en daar samen over communiceren, kan de realiteit die zich aandient worden onderzocht en opgelost. Wanneer je gevoelens krijgt voor een ander, zegt dat namelijk iets over jou zelf, over de ontwikkelingen die je doormaakt en over de behoeften en verwachtingen die je hebt. Door dit met elkaar te (v)erkennen, kun je er werkelijk iets mee doen. Hierdoor kan (verdere) escalatie worden voorkomen en kunnen partners weloverwogen keuzes maken. Sommige mensen gaan in dit proces een stapje verder. Zij onderzoeken of hebben van meerdere geliefden tegelijk mogelijk is binnen de relatie. Polyamorie is daar een vorm van. In 2008 leerde ik de schrijfster Ageeth Veenemans kennen. Ageeth schreef een boek (“Ik hou van twee mannen”) over polyamorie en wijdde zich aan het verspreiden van kennis over polyamorie. Hiermee liet zij mensen zien dat polyamorie een respectvol alternatief is voor vreemdgaan en scheiding. Door mijn eigen ervaringen en de ervaringen van mensen om me heen raakte ik meer en meer geïnteresseerd in een andere kijk op liefdesrelaties en de (on)mogelijkheden van mensen bij meervoudige liefde.

Polyamorhoe? Polyamorwat?
Voor wie het even niet op zijn netvlies heeft: de term polyamorie wordt meestal gebruikt om de situatie aan de duiden waarin iemand meer intieme relaties tegelijkertijd heeft. Belangrijk aspect daarbij is dat er volledige instemming is van iedereen die bij deze relaties betrokken is. Er zijn veel variaties en vormen van polyamorie en de persoonlijke invulling ervan kan verschillen. Toch hebben de relaties gemeen dat ze zijn gebaseerd op een liefdevolle en respectvolle verhouding tussen de partners. Eerlijkheid, integriteit en transparantie zijn belangrijke kernwaarden in die relaties. Sexualiteit kan een onderdeel zijn van een polyamoreuze relatie, maar dat hoeft niet. Polyamoreus zijn betekent niet dat je continue “beschikbaar” bent, met iedereen slaapt of alleen uit bent op sexuele contacten. Integendeel. Polyamorie gaat over liefde en over relaties die tijd nodig hebben zich te ontwikkelen.

Het spreekt voor zich, dat er veel komt kijken bij die ontwikkeling.
Een polyrelatie is niet iets waar je zomaar aan begint. Het hebben van meerdere liefdesrelaties is niet voor iedereen weggelegd. Er is veel zelfvertrouwen voor nodig om geliefden met anderen te kunnen delen. Partners moeten de bereidheid hebben om te onderzoeken, samen te werken, te reflecteren en te evalueren en regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over behoeften en verwachtingen. Het blijft een dynamisch proces dat jaren kan duren. Bovendien kost het onderhouden van meerdere liefdesrelaties tijd en energie en deze bronnen zijn niet onuitputtelijk. Daarnaast is er moed voor nodig om uiting te geven aan de eigen levenswijze. Polyamoreuze personen staan veelal op een andere manier in het leven en hebben een andere kijk op liefde, het delen van liefde en het aangaan van verbindingen met andere mensen. We leven echter in een maatschappij waar monogamie de algemeen geldende norm is. Dit is voor veel mensen die polyamoreus (willen) leven een obstakel. Het valt niet mee om je vrijelijk te uiten in een omgeving die dat veelal afkeurt of waar (voor)oordelen leven. Ik heb gemerkt dat veel mensen die te maken hebben met meervoudige liefde, ondersteuning en begeleiding wensen.

Ik heb er voor gekozen om binnen mijn bedrijf, deze ondersteuning te bieden.
In mijn praktijk sta ik met betrokkenen stil bij het hebben van deze gevoelens voor anderen en het effect daarvan op de relatie. Ik help hen helderheid te krijgen in ingewikkelde relaties en situaties. Ieder mens brengt zijn eigen rugzakje mee in een relatie. De eigen overtuigingen, normen en waarden, gevoelens, emoties, ervaringen en de wijze waarop we tegen dingen aankijken beïnvloeden ons gedrag en handelen. Wanneer partners kiezen voor een polyamoreuze relatie, of willen onderzoeken of dit bij hen zou kunnen passen, komt dit alles in het kwadraat. Je hebt namelijk met meer mensen te maken en daardoor kan de complexiteit van de relaties toenemen.

Voor mij is het van grote waarde om betrokkenen met al deze aspecten verder te helpen.
Mensen die afwijken van het gangbare hebben vaak een extra klus te klaren. Er is moed en kracht voor nodig om je eigen waarheid te eren en daarnaar te leven. Wanneer dit op een respectvolle, liefdevolle en verantwoorde wijze gebeurt kan ik daar alleen maar diep respect voor voelen. Coaching bij polyamorie gaat dus niet alleen om de relatie(s) zelf, maar om de levensvisie van mensen. Het gaat om mensvorming, om zelfverwezenlijking en persoonlijke ontwikkeling, waarbij het grenzeloos liefhebben van jezelf en van anderen centraal staat.

Ik hoop dat dit blog duidelijk maakt waarom coaching bij polyamorie een belangrijk onderdeel is binnen Bride coaching.

Wil je meer weten over deze coaching?

 

Mensen denken dat een mens zijn liefde tussen zijn geliefden moet verdelen. Alsof het een fles is waar maar zoveel glazen uitgaan. Het tegenovergestelde is echter het geval. De liefde verdubbelt zich gewoon. En weer. En nog eens. En steeds opnieuw blijkt er genoeg liefde te zijn voor iedereen. Het is een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Maar zoals dat gaat met wonderen: wie er zelf niet bij is geweest, zal het niet willen geloven.

Arthur Japin uit “Zoals dat gaat met wonderen”

Boekentips

Ik houd van twee mannen – Ageeth Veenemans
Liefde delen in de praktijk: “Love Unlimited” – Leonie Linssen
The Ethical Slut – Dossie Easton & Janet Hardyoneel duurzaam is.
Verslaafd aan Liefde – Jan Geurtz
More Than Two – Franklin Veaux & Eve Rickert
Polyamory in the 21st Century – Deborah Anapol
Opening Up! – Tristan Taormino
Ik heb je liefde nodig, is dat waar? – Bryon Katie
Praten met je partner, voor liefde kun je kiezen – Anette Heffels 
Liefde in vele facetten – Iteke Weeda
Hou me vast – Dr. Sue Johnson
Geweldloze communicatie – Marshall B. Rosenberg
De giraf en de jakhals in ons – Justine Mol 
Liefdesbang – Hannah Cuppen
Liefdesroep – Hannah Cuppen