Geef je werk vorm

Je wilt tot je recht komen in je werk en werkomgeving en het lekker naar je zin hebben. Je wilt goed functioneren, van betekenis zijn en goede prestaties leveren. Helaas lukt dit niet altijd. Er zijn situaties waarin je vastloopt of (extra) ondersteuning nodig hebt. Misschien wil je gewoon eens sparren of nieuwe inspiratie opdoen. Wanneer jouw coachvraag werk gerelateerd is, of via jouw werkgever loopt, kun je mij inzetten als jouw werk- en loopbaancoach.

Heb jij vragen op het gebied van ontwikkeling en functioneren, zoals:

 

]

Hoe kan ik plezier in mijn werk terugbrengen?

]

Hoe kan ik me verder ontwikkelen in mijn loopbaan?

]

Hoe ga ik om met ontslagdreiging?

]

Hoe kan ik mijn effectiviteit vergroten?

]

Hoe kan ik voorkomen dat ik uitval door werkdruk?

]

Hoe kan ik beter leren communiceren?

]

Hoe kan de relatie met mijn collega verbeteren?

]

Hoe zet ik mijn talenten en kwaliteiten in?

Coaching is een middel om je hierbij te helpen

Als coach heb ik de rol van klankbord, ondersteuner en begeleider. We kiezen voor werkvormen en materialen die aansluiten op jouw vraag, behoefte en manier van leren.

Coaching is een creatief en motiverend proces dat energie vraagt, maar ook veel oplevert. De coaching helpt je:

je eigen te vragen kennen en antwoorden te vinden die werken voor jou

beperkingen overwinnen en mogelijkheden ontdekken

je eigen creatieve proces op gang te brengen

een plan te maken, stappen te zetten

vaardigheden te leren

ontwarren en ontrafelen van dat wat raakt en aandacht vraagt

helderheid te krijgen over je focus

ideale omstandigheden te creëren

je waarneming en bewustzijn te verruimen

nieuwe energie en inspiratie te krijgen

Ondersteuning op verschillende gebieden

Werk en functioneren

Je wilt energie krijgen van je werk, goed functioneren en kwaliteit leveren. Maar jouw werk is continue in beweging. Je komt van alles tegen. De inhoud van je werk, werkomstandigheden en de omgang met klanten, collega’s en leidinggevenden. Dat heeft effect op hoe je je voelt en gedraagt. Wil jij op dit moment iets anders of prettiger maken in je werk? Coaching kan je hierbij effectief ondersteunen. In de coaching maak je inzichtelijk waar je tegenaan loopt, wat je anders wilt en hoe je dat gaat doen. Jouw dagelijkse praktijk is daarbij leidend. Via gesprek en oefening werken we met jouw kwaliteiten, mogelijkheden en idealen. Je neemt stappen om je eigen werksituatie te verbeteren en fijner te maken.

Loopbaan en mobiliteit

Je voelt dat het tijd is voor verandering in je loopbaan. Je wilt doorgroeien in je werk of juist veranderen van vakgebied of organisatie. Je wilt verkennen welke mogelijkheden je hebt. Dan is loopbaan- en mobiliteit coaching iets voor jou. In de coaching onderzoek je welke stappen je kan nemen om meer te bereiken in jouw eigen of een nieuw vakgebied, wat je kwaliteiten zijn, jouw drijfveren en welke gebieden aandacht verdienen. Jouw eigen professionele- en persoonlijke ontwikkeling staat centraal in relatie tot (toekomstige) taken, functie, opleiding of beroep.

Re-integratie & arbeidsongeschiktheid

Je bent (gedeeltelijk) ziek en bezig met jouw re-integratie. Je wordt geconfronteerd met vragen rond de emotionele-, fysieke- en mentale aspecten van jouw ziek zijn. Je hebt vragen over je rechten en plichten. Je weet niet zeker of je het werk nog wilt of kunt uitvoeren of dat er op het werk of thuis (tijdelijke) aanpassingen nodig zijn. De coaching richt zich op het in kaart brengen van jouw specifieke situatie en het zoeken naar een passende aanpak.

Samenwerking en communicatie

In gezonde werkrelaties is er respect voor elkaar en werk je constructief samen. Onderling vertrouwen en in verbinding staan met elkaar door transparante communicatie, dragen daar aan bij. Maar in elke relatie kunnen persoonlijke opvattingen botsen met die van de ander. Hierdoor kunnen conflicten, misverstanden en samenwerkingsproblemen ontstaan. In de coaching werken we aan het verbeteren van de onderlinge relatie(s). Je ervaart welk aandeel je in de relatie hebt. Je maakt emoties, irritaties en behoeften bespreekbaar. Hierdoor verbetert de (onderlinge) communicatie. Je wordt je bewust van de onderlinge dynamiek, waardoor er meer begrip en compassie ontstaat. Luisteren naar elkaar, beweegredenen ontwarren en de gemeenschappelijke belangen en uitdagingen vinden en benoemen, zorgen er voor dat het onderlinge vertrouwen weer kan groeien.

Jouw ontwikkeling

Je gaat lekker in je werk. Maar je wilt meer uit jezelf halen en je verder ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak. Hoe ga jij in je werk om met uitdagingen en problemen? Welke keuzes maak je? Welke overtuigingen zijn daarbij leidend? Je wilt je verder bekwamen in kennis, houding en vaardigheden die van belang zijn bij het uitoefenen van het werk. Je wilt ook verder kijken dan alleen de inhoud, en je bewust zijn van wat je drijft en waarin je wilt groeien en leren. In de coaching ga je op zoek naar je eigen kompas en word je geholpen om zélf antwoorden te vinden, zélf beslissingen te nemen, zélf knopen door te hakken en het eigen weten aan te boren. Je behaalt resultaat in concrete situaties die vragen om verandering en je ontdekt je wensen, kwaliteiten en kansen.

Ontslag en Outplacement

Je hebt te maken met een reorganisatie, externe mobiliteit of ontslag. Dat is heftig en spannend. Je weet niet precies wat je het beste kunt doen, of welke kant je op wilt gaan. Door begeleide verwerking van zulke ingrijpende veranderingen ontstaat er weer energie voor het creëren van nieuwe perspectieven. Je staat stil bij wat er gebeurt, je komt tot acceptatie en gaat actie nemen om weer goede omstandigheden voor jezelf te creëren, zodat je een beweging voor jezelf en jouw toekomst kunt maken.

Jouw volgende stap zetten we die samen?

Jouw vraag blijft altijd maatwerk.
Wil jij jouw specifieke situatie voorleggen en weten wat ik voor jou kan betekenen? Stel dan gerust je vraag.

Bij elkaar komen is een begin. Bij elkaar blijven is vooruitgang.
Met elkaar samenwerken is een succes!

Henry Ford

{

Warm en betrokken

Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je persoonlijke inzet voor mij als persoon, maar zeker ook voor al die medewerkers die je gesteund en begeleid hebt op een manier die warm en betrokken was. Ik vind je een geweldige meid met een heel positieve levenshouding en uitstraling. Voor mij was je een coach en adviseur zoals die hoort te zijn; aimabel, betrokken, ondersteunend bij emoties, maar ook zakelijk als het nodig was en met veel geduld!! Waar andere steken lieten vallen, probeerde jij ze weer rustig op te halen.
– Hetty Sluter, coachcliënt –

Essentie vinden

Door mijn ziekte wilde ik een helder beeld voor de toekomst. Meer ‘ik’ dan ‘ziek’. Ik heb mijn positie ten opzichte van anderen onder de loep genomen. Uit de brei van mijn woorden wist Brigitte binnen no time de essentie naar voren te halen en door de juiste vragen te stellen kwamen gevoelens en wensen naar boven. Het leven wordt er een stuk duidelijker door en ik heb handvaten om een andere richting in te slaan. Brigitte is open minded en zeer kundig. Maar bovenal is ze persoonlijk betrokken bij alles wat zij doet!

Jessica Geerst

Coachcliënt

Acceptatie en herkenning

Ik had flinke uitdagingen voor mijn kiezen en voelde dat het tijd was voor verandering. Tijd voor een andere focus in mijn werk en leven. Tijd om het vuurtje dat jij mee ontstoken hebt, weer wat verder te dragen. Dank je wel voor al het mooie werk dat je met mij samen verzet hebt. Dat is werkelijk enorm. Voor mij persoonlijk heeft het veel betekend. Het gevoel van acceptatie en herkenning dat ik ervaren heb, blijft tot op de dag van vandaag bij me.

Joost Klaver

Coachcliënt

Geef je leven vorm 

Geef je relaties vorm

Familiesysteem & genealogie