HRM advieswerk

Waarom alleen doen, als het samen kan?

Als manager of leidinggevende heb je te maken met jouw personeel en het personeelsbeleid. Er zijn momenten waarop je behoefte hebt aan specifieke deskundigheid op het gebied van HRM. Als ervaren HRM adviseur /procesbegeleider ben ik inzetbaar voor jouw afdeling en ondersteun ik jou bij het uitvoeren van HRM-gerelateerde taken. Zo kan jij je verder bekwamen en jouw medewerkers op effectieve wijze kunt sturen, coachen en inspireren.

Heb jij vragen op het gebied van het Human Resource Management, zoals:

]

Hoe kan ik mijn medewerkers ondersteunen bij de ontwikkeling in hun werk en loopbaan?

]

Hoe maak ik een scholingsplan?

]

Hoe zorg ik dat mijn team effectief en betrokken samenwerkt?

]

Hoe ga ik om met conflictsituaties?

]

Hoe kan ik het ziekteverzuim van mijn afdeling terugbrengen?

]

Hoe pak ik onvermijdelijke ontslagzaken aan?

]

Hoe kan ik me voorbereiden op een functionering- en beoordelingscyclus?

]

Hoe zet ik mijn talenten en kwaliteiten in?

Coaching is een middel om je hierbij te helpen

Mijn visie en werkwijze zijn gericht op het in balans brengen van de ambities van de organisatie en de ambities van het individu. Vanuit deze visie heb ik me gespecialiseerd in onderwerpen die medewerkers en management in beweging brengen, zodat zij het beste uit zichzelf halen. Als jouw adviseur heb de rol van klankbord, procesbegeleider en sparringpartner. Mijn kracht ligt in persoonlijke betrokkenheid, praktische aanpak en deskundige advisering. Jouw mensen en jouw doelstellingen vormen het uitgangspunt.

Ik geloof dat veel problemen, uitdagingen en stagnaties worden opgelost door heldere communicatie, samenwerking en het onderzoeken van weerstand. De juiste drive vinden bij mensen draagt veel bij aan de doelstellingen van mensen en de organisatie. Daarom is mijn werkwijze, naast kennis en inhoud, vooral gericht op werkelijk contact en verbinding maken met elkaar, waardoor er meer begrip, openheid en helderheid ontstaat. Hierdoor kan onderling vertrouwen groeien.

Het gaat over balans

Jouw volgende stap zetten we die samen?

Jouw vraag blijft altijd maatwerk.
Wil jij jouw specifieke situatie voorleggen en weten wat ik voor jou kan betekenen? Stel dan gerust je vraag.

Bij elkaar komen is een begin. Bij elkaar blijven is vooruitgang.
Met elkaar samenwerken is een succes!

Henry Ford

{

Humor en relativeringsvermogen

Brigitte is in staat om in een korte periode overzicht te krijgen op complexe situaties in organisaties. Zij pakt met grote voortvarendheid zaken op. Moeilijke situaties zijn voor haar geen probleem, maar een uitdaging. Zij onderscheidt zich enerzijds in haar begeleidende en coachende rol en anderzijds in haar rol als adviseur van directie en managers. Zij durft te confronteren, maar houdt de relatie met betrokkenen altijd overeind. Zij heeft taken en diverse processen zowel procedureel als inhoudelijk uitstekend afgewerkt. Zij geeft feedback op een plezierige en tevens zakelijke wijze. Zij is een plezierige, integere persoonlijkheid met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

– Henk de Vries, ROC directeur ROC Midden Nederland 1997-2009 –

Deskundig en integer

Brigitte heb ik leren kennen als een vak volwassen professional die naar volle tevredenheid van opdrachtgevers/klanten haar werk verricht. Ze weet op basis van bewezen deskundigheid en integriteit gedurende langere tijd een goede samenwerkingsrelatie met klanten/opdrachtgevers te behouden, ook in complexe situaties en bij zeer uiteenlopende belangen. Brigitte d’r aanpak kenmerkt zich door sterk verbinding te maken met mensen. Ze is zich zeer bewust van de omgeving en sensitief in haar samenwerking. Haar coachende stijl van werken, stimuleert mensen het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast is ze praktisch en resultaatgericht. In samenwerking spreekt ze anderen aan op het realiseren van doelstellingen en ze zelf ook uitstekend aanspreekbaar. Haar vrolijkheid en spontaniteit dragen bij aan een zeer plezierige samenwerking.

Simone Blenk

Directeur P&O, ROC Midden Nederland

Gedreven vak professional

Brigitte heb ik ervaren als een gedreven mens en taakgerichte collega die als adviseur een duidelijke profilering tentoonspreidde op haar HRM vakgebied. Deze motiverende attitude maakt haar voor mij een zeer gewaardeerde vak professional. Zeker ook de adequate en inhoudelijk correcte feedback die ik van haar heb ontvangen, droeg bij aan een gedegen besluitvorming door het Management team. Ook stond zij in de samenwerking open voor feedback van mijn zijde, waardoor een fijne collegiale band is opgebouwd. De uit te voeren processen en aandacht dossiers (ook precaire en complexe HRM dossiers) zijn op zeer adequate wijze immer ingezet en met goed gevolg afgerond. Brigitte zorgde altijd voor een goede afweging tussen individuele- en organisatiebelangen. Als mens heb ik Brigitte ervaren als een warme en vriendelijke persoonlijkheid met altijd oog en aandacht voor de menselijke kant binnen de procesgang. Zij is zeker een toegevoegde waarde binnen teams en organisaties op het gebied van coaching, begeleiding en HRM sturing.

Hans de Jong

Regio Directeur , Meierijstad/Uden & bedrijfsopleidingen ROC de Leijgraaf

Empathisch vermogen en functionele daadkracht

Brigitte is inhoudelijk en theoretisch uitstekend onderlegd; zij is een zeer toegewijde HRM-personeelsfunctionaris. Daarnaast is zij in staat om binnen een complexe organisatiestructuur de individuele belangen van de verschillende partijen op waarde te kunnen schatten. Zij verstaat de kunst om enerzijds integriteit, empathisch vermogen en objectiviteit te kunnen verenigen met anderzijds het vertegenwoordigen van bedrijfsbelangen, functionele daadkracht en overtuigingsvermogen.

Steven van Ringelestijn, director Tourism & Leisure

Onderbouwd advies

Ik heb Brigitte leren kennen als iemand die haar werk zeer serieus neemt en niet snel iets ‘laat lopen’. Zij staat altijd, met raad en daad, klaar voor haar klanten. Zowel als adviseur en sparringpartner voor directie en management als begeleider, klankbord en coach voor ons personeel. Het is prettig om met haar samen te werken! Dit alles doet zij met een aanstekelijke opgewektheid. Vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid pluist zij zaken uit en komt met een gedegen advies en onderbouwd advies.
Eric Pippel, Directielid Waterschap Rivierenland

Procesbegeleiding

Werk- en loopbaancoaching

Training en intervisie