Training en intervisie

Training op maat

Wil je inzoomen op een specifiek thema of onderwerp?

Ik organiseer trainingen op maat voor jouw afdeling of organisatie. De trainingen zijn ervaringsgericht en ondersteund vanuit een theoretisch kader. Jullie praktijk staat centraal. Een voorbeeld van een maatwerktraining is het oefenen van gesprektechnieken, (bijvoorbeeld verzuim-  loopbaan- of oplossingsgerichte gesprekken) of het behandelen van een specifiek thema, zoals verzuim of het omgaan met (ont)spanning en stress.

In de training staat naast de kennisinhoud het oefenen centraal, en de wijze waarop je het geleerde in de praktijk brengt.

 

Intervisie

Intervisie is een gespreksvorm waarbij collega’s (al dan niet werkzaam voor dezelfde organisatie) kennis en ervaring uitwisselen en meedenken over vraagstukken en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Waar men van elkaar leert, elkaar stimuleert en inspireert. Er worden geen oplossingen aangedragen, maar vragen gesteld, om zo met behulp van het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op keuzemogelijkheden en vervolgacties. Er bestaan verschillende methoden voor intervisie die onderling grote overeenkomst vertonen.

Begeleide intervisie

Als begeleider help ik de deelnemers een intervisietraject op te starten en hen wegwijs te maken in de te kiezen methode. De deelnemers hebben vaardigheden nodig zoals: structureren van de intervisiebijeenkomst, elkaar bevragen, problematiseren, adviseren, keuzes maken. Naast de uitgangswaarden van intervisie besteed ik aandacht aan het ontwikkelen van de intervisie-vaardigheden van de deelnemers.

Resultaten

Intervisie draagt bij aan een vertrouwelijk en veilig werkklimaat. Het komt de onderlinge communicatie en gespreksvoering ten goede. Deelnemers leren van vragen, problemen en successen uit de dagelijkse praktijk en komen zo tot effectiever werkgedrag. Intervisie leidt tot kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Deelnemers worden gestimuleerd om vanuit diverse invalshoeken naar een vraag of situatie te kijken. De onderlinge verbondenheid en samenwerking wordt vergroot.

Training op maat

Wil je meer weten over training of intervisie voor jouw afdeling of organisatie?

Jouw vraag blijft altijd maatwerk.
Wil jij jouw specifieke situatie voorleggen en weten wat ik voor jou kan betekenen? Stel dan gerust je vraag.

Waarom moeilijk doen als het samen kan!

Loesje

Procesbegeleiding

HRM Advies

Werk- en loopbaancoaching