Algemene voorwaarden

Beste klant, coachee of deelnemer,

In de algemene voorwaarden is vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, afspraken en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij als opdrachtgever en opdrachtnemer.

Jij bent als opdrachtgever of coachee/cliënt de natuurlijke- of rechtspersoon die gebruikt maakt van mijn diensten op gebied van coaching, (HRM) advies, procesbegeleiding, training of aanverwante werkzaamheden onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

En de opdrachtnemer ben ik: Brigitte van Geffen, in mijn bedrijf Bride coaching en advies, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30262588, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Lees hier de volledige algemene voorwaarden.

Als je gebruikt maakt van mijn diensten en je hebt een vraag over de algemene voorwaarden of een probleem waarover je niets kan vinden in de algemene voorwaarden, neem je dan even contact met me op? Dan kijken we samen naar een oplossing.

Vertel me wat jouw vraag is

Mail me op brigitte@bridecoaching.nl

of stuur me je vraag of terug bel verzoek met via het contact formulier.

3 + 4 =