Privacy verklaring 

Bride coaching en advies, gevestigd Nieuwegein onder KVK nummer 30262588, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Reigersbek 87,
3434 XH Nieuwegein

+31 (0) 645298169

Brigitte van Geffen is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Bride coaching en advies. Brigitte is te bereiken via brigitte@bridecoaching.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bride coaching en advies verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum (indien nodig)
– Geboorteplaats (indien nodig)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op de website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bride coaching en advies heeft, wanneer jij deze zelf aan ons verstrekt, of indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, op kleine schaal toegang tot de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals:
– gegevens over je gezondheid
– gegevens over je relatievorm, gezinssituatie
– gegevens over je werkkring of werkgever

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Bride coaching en advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te informeren over diensten en producten
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van een nieuwsbrief of een aanbod van een bepaalde dienst
– Je support en informatie te geven bij diensten en producten die je hebt afgenomen
– Je mogelijk te mailen om je feedback te vragen over producten en diensten
– Bride coaching en advies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Alleen de openbaar beschikbare browsegegevens worden gebruikt.
– Bride coaching en advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bride coaching en advies neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bride coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bride coaching en advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De door de belastingdienst verplicht gestelde bewaartermijn van 7 jaar voor administratie, wordt gehanteerd. Hieronder vallen ook facturen met adres- en betaalgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist, of indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou. Als het nodig is dat jouw gegevens worden gedeeld met een ander bedrijf of instantie, of een ander bedrijf de persoonsgegevens voor ons verwerkt en/of opslaat, dan sluiten wij een met dit bedrijf een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bride coaching en advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de  website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bride coaching en advies, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar brigitte@bridecoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bride coaching en advies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Bride coaching en advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bride coaching en advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met brigitte@bridecoaching.nl