Werkwijze

Ik ondersteun managers bij het uitvoeren van HRM-gerelateerde taken, zodat zij zich verder kunnen bekwamen en hun medewerkers op effectieve wijze sturen, coachen en inspireren door heldere communicatie en een goede kijk op de situaties op de afdeling.

Mijn kracht ligt in persoonlijke betrokkenheid, praktische aanpak en deskundige advisering. Uw mensen en uw doelstellingen vormen het uitgangspunt. Als HRM adviseur heb ik een coachende werkstijl. Ik heb daarbij de rol van sparringpartner, ondersteuner en begeleider. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een sensitieve, begripvolle, transparante houding. Ik ben van mening dat bijna alle problemen en stagnaties worden opgelost door heldere communicatie en het werken aan het overwinnen van weerstand. De juiste drive vinden bij mensen draagt veel bij aan doelstellingen van een organisatie. Ik spreek de taal van managers en medewerkers. Ik kan daardoor goed bruggen bouwen. Daardoor verbeter ik de onderlinge relaties, door het wederzijds begrip en vertrouwen te vergroten. Ik ga hierbij complexe situaties en confrontaties niet uit de weg en ben gewend om te gaan met zeer uiteenlopende belangen.

Globaal ziet mijn HRM-aanbod er als volgt uit:

  • Oriënterend gesprek met de opdrachtgever; in kaart brengen van uw vraag, uw wensen, uw doelen en de mogelijke aanpak
  • Start van werkzaamheden
  • Tussentijdse evaluaties
  • Eind evaluatie en bekijken we wat er verder nodig is.

De werkzaamheden worden verricht op interim- of projectbasis. U kunt een beroep doen op mijn HRM-kennis en -expertise variërend van een aantal dagen tot enkele uren per week, maand of jaar.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw HRM adviseur.