Visie op coachen

Coaching is een persoonsgerichte begeleidingsvorm waarin ik uw medewerker ondersteuning bied om beter te functioneren of een taak te volbrengen en daarbij inzicht te krijgen in eigen handelen, gedrag en gewoonten. Met coaching gaan uw medewerkers op zoek naar hun eigen kompas en worden geholpen om zélf antwoorden te vinden, zélf beslissingen te nemen, zélf knopen door te hakken en het eigen weten aan te boren. Uw medewerker leert effectieve interactiepatronen aan en behaalt resultaat in concrete situaties die vragen om verandering. Coaching kan ook gericht zijn op het ontdekken en waarmaken van dromen, kwaliteiten en kansen. Belangrijke aspecten zijn:

  • creativiteit vergroten
  • stimuleren van zelfstandigheid
  • helpen ontwarren van gevoelens en verkrijgen van inzichten
  • het vergroten van zelfkennis en zelfreflectie - verruimen van waarneming en bewustzijn
  • nemen van eigen verantwoordelijkheid
  • het ervaren van keuzemogelijkheden en invloed
  • het realiseren en waarderen van successen