Boekentips

Hou me vast - Dr. Sue Johnson
We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid. Soms vinden we die in onze relatie, dan weer even helemaal niet. Een beetje hulp kan dan nodig zijn, hulp om weer samen te gaan praten, een uitgedoofde relatie nieuw leven in te blazen, of een relatie die verkeerd dreigt te gaan te redden. Die hulp komt in dit boek van dr. Sue Johnson, ontwikkelaar van Emotionally Focused Couple Therapy. In "Houd me vast" maakt Sue Johnson de lezer deelgenoot van haar baanbrekende en buitengewoon succesvolle programma voor het creëren van hechte en veilige relaties. Door middel van verhalen uit haar praktijk, gesprekstechnieken, oefeningen en verhelderend advies laat ze zien wat de zeven bepalende momenten in een relatie zijn en coacht ze je die momenten door zodat je een veilige band creëert met je partner.

De liefde staat centraal in plaats van communicatieregels. Het mooie aan dit boek is dat de schrijfster niet alleen in gaat op de pijnplekken, problemen en kwetsuren, maar ook aangeeft hoe je intimiteit, sexualiteit, veiligheid en onderlinge verbondenheid kunt vergroten. Ze gaat in op diverse patronen en dynamieken van stellen; zoals bijvoorbeeld het aanvallen/verdedigen, of “zoek de boef”, waarbij is het vinden van een ‘schuldige’, het spel van welles/nietes of gelijk/ongelijk de overhand lijkt te krijgen. Het boek gaat in op de behoefte om een basisveiligheid te hebben in onze nabije relatie en heeft aandacht voor het verstevigen van de verbinding. De schrijfster, een psychotherapeute, ontdekte dat reacties tussen mensen geen intellectuele, maar emotionele reacties waren. Emotionele sleutelmomenten, zowel negatieve als positieve, bepalen een relatie. Dit boek is bedoeld als zelfhulpboek, maar vervangt zeker geen therapie. Lees het daarom stap-voor-stap en herhaal. Belangrijke kernthema's zijn onder meer: ruzies zijn vormen van protest tegen het verlies van emotionele verbondenheid. De interacties worden steeds negatiever wanneer de basisbehoefte ontbreekt. Durf in een dialoog terug te kijken op een crisis of conflict. De band met elkaar, de verbondenheid kan ook door intimiteit, sexualiteit en aanrakingen versterkt of hersteld worden.

Verslaafd aan Liefde - Jan Geurtz
Jan Geurtz bespreekt dat de zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelf-afwijzing. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen, en vooral door een succesvolle liefdesrelatie. Maar dat werkt averechts: het versterkt juist die fundamentele onzekerheid en afhankelijkheid. Zo ontstaat er een verslaving aan liefde en erkenning, en aan de veiligheid van een relatie. Met praktische voorbeelden wordt een uitweg getoond uit deze vicieuze cirkel. Eenmaal ontdaan van zelf-afwijzing blijken al onze pijnlijke emoties en diepe verlangens naar liefde en seks niet langer een obstakel, maar juist de toegangspoort naar een staat van zijn die volledig vrij is van beknelling en afhankelijkheid, en die – met of zonder relatie – vervuld is van liefde en helderheid.

Ik heb je liefde nodig, is dat waar? - Bryon Katie
Vanaf onze prilste jeugd zijn we bezig om er voor te zorgen dat we aardig gevonden worden en dat anderen van ons houden. We zoeken niet alleen liefde, maar ook goedkeuring en waardering. Om dit te bereiken, doen we van alles. Byron Katie onderzoekt die mechanismen in dit boek en legt daarbij onze zwakten bloot. Om erachter te komen hoe je onafhankelijk kunt zijn van die hunkering naar aandacht, bewondering, waardering en liefde, moet je eerst weten hoe je jezelf daar keer op keer voor in bochten wringt. Byron Katie versimpelt het omgaan met projecties en het zoeken naar oplossingen voor tekorten en behoeftes, door vier vragen aan jezelf te stellen en zo als het ware je eigen aannames, gedachten en overtuigingen te onderzoeken, zodat je je eigen denken kan beïnvloeden en zo ook je eigen gedrag.

Praten met je partner, voor liefde kun je kiezen - Anette Heffels
In Praten met je partner probeert de bekende psychologe Annette Heffels paren te leren zich vriendelijker en met meer begrip ten opzichte van elkaar te gedragen. Ergernissen, meningsverschillen en ruzies zijn geen teken dat de liefde over is. Ze ontstaan als je elkaar beter leert kennen en dus oog krijgt voor verschillen die je aanvankelijk met de mantel der liefde bedekte. De kunst is om oplossingen te vinden waarbij je het 'anders zijn' van je partner respecteert. Pogingen om je partner te veranderen naar je eigen beeld en gelijkenis zijn over het algemeen heilloos. Als je echter je eigen gedrag verandert, kan de ander onmogelijk dezelfde blijven.

Geweldloze communicatie - Marshall B. Rosenberg
Boos worden is een manier om in onze behoefte te voorzien. Hoe kun je op een andere manier overbrengen wat je wilt? Zonder jezelf of de ander tekort te doen? Praten over behoeften en verwachtingen in plaats van elkaar van alles te verwijten of je juist in te houden. Geweldloze Communicatie helpt ons stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te horen waar het de ander om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend. De gesprekstechnieken zijn gericht op het oplossen van conflicten. De manier waarop mensen in conflictsituaties op elkaar reageren, met name hun taalgebruik, leidt vaak tot een negatieve spiraal waarin irritatie, boosheid, verzet, vermijding en angst de boventoon voeren. De auteur laat zien hoe je kunt voorkomen dat conflicten zich verergeren en hoe je kunt werken aan een oplossing. Het boek bevat heel veel herkenbare voorbeelden. Elk hoofdstuk besluit met een oefening.