Werkwijze en resultaten

Werkwijze

Als coach werk ik vanuit een gelijkwaardige en onafhankelijke positie. Ik heb de rol van klankbord, ondersteuner en begeleider. De werkvormen en materialen die ingezet worden, laat ik aansluiten op de coachvraag en manier van leren van uw medewerker. Door zowel op bewust als op onbewust niveau te werken, worden grote veranderingen in inzicht en gedrag mogelijk.

Ik werk eclectisch en haal het beste uit diverse stromingen, waaronder o.a.:

 • Gesprekken en cognitieve methoden
 • RET (Rationeel Emotieve Therapie)
 • Kerntransformatie (NLP)
 • Voice Dialogue
 • The Work
 • Kernkwadranten
 • Associatieve technieken
 • Systemische werkvormen
 • Emotioneel lichaamswerk
 • Visualisatie- en ontspanningstechnieken

Een coachtraject ziet er globaal als volgt uit:

 • Intakegesprek met medewerker
 • Na dit gesprek wordt het besluit genomen of het traject gaat starten
 • Gemiddeld bestaat een traject uit drie tot acht afspraken van 1.5 uur
 • Er worden tussentijdse evaluatiemomenten ingebouwd, zodat bijsturing mogelijk is.
 • Aan het eind van het coachtraject vindt er een eindevaluatie plaats en kijken we wat er verder nodig is.

Resultaten coaching

Het welslagen van het ontwikkelingstraject is in hoge mate afhankelijk van de eigen inzet. Ik verwacht van uw medewerker dat hij/zij zich openstaat om te leren en de bereidheid heeft om in beweging te komen. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces is een noodzakelijk vertrekpunt.

De coaching helpt uw medewerker

 • Helderheid over zijn/haar focus te krijgen
 • Een plan te maken, stappen te zetten
 • Vaardigheden te leren
 • Ideale omstandigheden te creëren
 • Mogelijkheden ontdekken en beperkingen overwinnen
 • Eigen creatieve proces op gang te brengen en verantwoordelijkheid nemen
 • Nieuwe energie en inspiratie te krijgen