Persoonlijke coaching

U wilt dat uw medewerker tot zijn recht komt in zijn werkomgeving. Dat hij het naar zijn zin heeft en goede prestaties levert. Helaas lukt dit niet altijd. Er zijn situaties waarin uw medewerker vastloopt of (extra) ondersteuning nodig heeft. Heeft u of uw medewerker vragen op het gebied van ontwikkeling en functioneren, zoals:coaching

  • Hoe kan ik plezier in mijn werk terugbrengen?
  • Hoe kan ik voorkomen dat ik uitval door werkdruk?
  • Hoe kan ik me verder ontwikkelen in mijn loopbaan?
  • Hoe kan ik beter leren communiceren?
  • Hoe ga ik om met ontslagdreiging?
  • Hoe kan de relatie met mijn collega verbeteren?
  • Hoe kan ik mijn effectiviteit vergroten?

In zulke gevallen kan het inschakelen van een coach/begeleider snel tot zichtbare verbetering leiden. De coaching van uw medewerker kan gericht zijn op:

Wilt u weten wat ik voor u of uw medewerker kan betekenen? Bel dan gerust en leg uw situatie voor, of stel hier uw vraag.

Werk en functioneren

Het functioneren van uw werknemer en de kwaliteit van het werk kan afnemen door stress, spanning of demotivatie. In de coaching worden knelpunten, frustraties en problemen inzichtelijk gemaakt. De dagelijkse praktijk is daarbij leidend. Via gesprek en oefening werken we aan kwaliteiten, mogelijkheden en idealen. De medewerker leert negatieve energie om te buigen in positieve acties en neemt zelf stappen om de eigen werksituatie te verbeteren.

Loopbaan en mobiliteit

Loopbaan- en mobiliteit coaching is gericht op de middellange termijn en toekomst, als er sprake is van omscholing of bijscholing. In de coaching onderzoekt uw medewerker welke stappen hij kan nemen om meer te bereiken in zijn eigen of een nieuw vakgebied, wat zijn kwaliteiten zijn, welke gebieden aandacht verdienen. De eigen professionele- en persoonlijke ontwikkeling staat centraal in relatie tot (toekomstige) taken, functie, opleiding of beroep.

Ontslag en Outplacement

Uw medewerker kan te maken krijgen met reorganisaties, externe mobiliteit of ontslag. Door begeleide verwerking van zulke ingrijpende veranderingen ontstaat er weer energie voor het creëren van nieuwe perspectieven. In de coaching staat uw medewerker stil bij wat er is gebeurd, komt tot acceptatie van ontslag en komt vervolgens in actie. Er wordt sturing gegeven aan de eigen ontwikkeling en er worden stappen gezet die leiden tot een nieuw doel of nieuwe baan.

Re-integratie en arbeidsongeschiktheid

Re-integratie confronteren veel medewerkers met vragen rond de emotionele, fysieke en mentale aspecten van het ziek zijn. Soms zijn er vragen over rechten en plichten. Soms weet een medewerker niet zeker of hij het werk nog wil en kan uitvoeren. Soms zijn er op het werk of thuis (tijdelijke) aanpassingen nodig. De coaching richt zich op het in kaart brengen van de problematiek en het zoeken naar een passende aanpak. De re-integratie wordt op een verantwoorde wijze vormgegeven, waar nodig in samenwerking met andere hulpverleners en artsen.

Samenwerking en relaties

In elke relatie kunnen persoonlijke opvattingen botsen met die van de ander. Hierdoor kunnen conflicten, misverstanden en samenwerkingsproblemen ontstaan. In de coaching werken we aan het verbeteren van de relatie. Uw medewerker ervaart welk aandeel hij in de relatie heeft. De medewerker leert emoties, irritaties en behoeften bespreekbaar te maken. Hierdoor verbetert de (onderlinge) communicatie. Er ontstaat meer bewustwording over de onderlinge dynamiek van irritatie en onbegrip, waardoor er meer begrip en compassie ontstaat. Luisteren naar elkaar, beweegredenen ontwarren en de gemeenschappelijke belangen en uitdagingen vinden en benoemen, zorgen er voor dat het onderlinge vertrouwen weer kan groeien.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Hoe gaat uw werknemer om met uitdagingen en problemen? Welke keuzes worden gemaakt? Welke overtuigingen zijn daarbij leidend? Bij coaching rond professionele ontwikkeling gaat het om kennis, houding en vaardigheden die van belang zijn bij het uitoefen van het werk. Aan de orde kunnen komen: methodisch handelen, samenwerking, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en leiderschapsstijl. Bij coaching rond de persoonlijke ontwikkeling gaat het om bewustwording, leren en groeien, bijvoorbeeld werken aan zelfvertrouwen of assertiviteit. Zelfinzicht staat centraal. Ik richt me op ervaringsleren en casuïstiek vanuit de praktijk.